You Are Here: Home - Download - There is no other choice... Only Islam... Only Islam...

Tajuk: Kembali Kepada Islam
Khutbah Eid ul-Fitr yang penuh semangat disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim Amir Abdat (Biodata)

Audio
DOWNLOAD


Kenapa Wajib Islam? Why only Islam?

Kemuliaan yang Allah jadikan bersumber dari agama Islam tidak lain kerana Islam adalah agama yang paling sempurna dan satu-satunya agama yang Allah ridhai. Allah ta'ala berfirman,
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al-Maidah: 3)
Dalam ayat lain Allah ta'ala berfirman, "Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam." (Ali 'Imran: 19)
Oleh kerana itu Allah tidak akan menerima agama lain setelah datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
Allah ta'ala berfirman, "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali 'Imran: 85)
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seorang pun dari umat ini (umat yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam -pen) baik Yahudi maupun Nashrani yang mendengar tentang aku kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap risalah yang aku bawa melainkan dia akan menjadi penghuni neraka." (Riwayat Muslim no: 281)
Tags: Download

0 comments

Leave a Reply