You Are Here: Home - Download - Catatan ringkas Kuliah Ustaz Luqman Ba'abduh[1] di Yayasan Ta'lim (Menyingkapi Keadaan Negeri)


Berminat? Beli online di link


DOWNLOAD

"Nabi SAW telah menceritakan akan adanya para pemimpin yang tidak mahu berhukum dengan petunjukkan beliau. Namun tidaklah baginda SAW meninggalkan kita tanpa memberikan solusi. Dengarkan wasiat-wasiat Nabi yang mulia SAW ketika adanya pemerintah-pemerintah tersebut."

1. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan selamat. InsyaAllah.
"Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk mendengar serta taat (kepada pimpinan) meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya, barangsiapa yang berumur panjang di antara kalian (para sahabat), niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para Khulafa’ur Rasyidun –orang-orang yang mendapat petunjuk- sepeninggalku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian, jangan sekali-kali mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid’ah adalah sesat" [2]

2. Menyingkapi pemerintah yang tidak sempurna, berlaku zalim dan sebagainya.
Akan ada sepeninggalanku nanti para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan muncul pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan dalam bentuk manusia.” Aku (Hudzaifah) bertanya, “Apa yang perlu aku lakukan jika aku menemuinya?” Beliau menjawab, “(Hendaklah) kamu mendengar dan taat kepada amir (pemerintah), walaupun ia memukul punggungmu dan merampas hartamu, tetaplah mendengar dan taat.” [3]

3. Seputar demonstrasi.
4. Kisah Hajjaj Yusuf As-Saqafi, gabenor yang zalim.
5. Nasihat sahabat nabi ketika kekejaman Hajjaj Bin Yusuf.

Sesi soal jawab:

1. Adakah memberontak itu sebahagian daripada Bid’ah? Jawapan ya, Nabi SAW tidak mengajar untuk memberontak kepada pemerintah.
2. Cara-cara menyingkapi pemerintah zalim.
3. Pemerintah zalim sebagai balasan kepada perbuatan zalim diri/rakyat sendiri
4. Bagaimana menegur pemerintah?
5. Antara ahli hadith mutaqaddimun dan mutaakhirun

___________
Nota Kaki:

[1] Ustaz Luqman Ba'abduh ialah anak murid kepada Muhaddith Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i (rahimahullah) dari Yaman
[2] HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani t dalam Al Irwa’, no. 2455. Rujukan takhrij hadith (link)
[3] Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim, 3/387, no. 3435. Rujukan takhrij hadith (link)

Tags: Download

0 comments

Leave a Reply