You Are Here: Home - Download - Catatan ringkas kuliah Syarah Akidah Al-Wasithiyah 1

Bismillahirrahmaanirrahim...

Disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar As-Seweed
Silakan download di sini.. 001 Aqidah Washithiyah.zip

1. Aqidah Al-Wasithiyah. Merupakan jawapan Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah rah (meninggal 728H) terhadap persoalan-persoalan yang ditanya oleh penduduk Wasith.

2. Penjelasan ringkas perkataan firqatun najiyah (kelompok yang selamat) dan Thoifatun Manshuroh (kelompok yang dimenangkan)

3. Pengertian akidah - simpulan, ikatan

4. Huraian ringkas hadith perpecahan umat Muhammad SAW kepada 73 golongan.

5. Pengertian Ahlus Sunnah Wal Jamaah:
i. Sunnah
- Jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat ra.
ii. Jamaah
- Satu kaum yang berkumpul di dalan satu jalan.
- Salafussoleh (Sahabat, tabien, tabiut tabien).
- Berkumpul atas dasar kebenaran dan kejelasan.

p/s: Untuk kesemua siri.. Download Syarah Akidah Al-Wasithiyah
Tags: Download

0 comments

Leave a Reply