You Are Here: Home - Manhaj - Syarat diterimanya Ibadah (Ikhlas Dan Ittiba')


http://pustakaimamsyafii.com/images/detailed/image12609808124b290a4c7bb4d.jpg
Berminat? Lihat link 1 atau link 2

SYARAT DITERIMANYA IBADAH
 
Ibadah adalah perkara tauqifiyah, iaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyari’atkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyari’atkan bererti bidaah mardudah (Bidaah yang ditolak) sebagaimana sabda Nabi SAW:
"Barangsiapa yang beramal tanpa adanya tuntutan dari kami, maka amalan tersebut tertolak" [1]
Agar bisa diterima, ibadah disyari’atkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan adanya dua syarat:

1.    Ikhlas kerana Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil.
2.    Ittiba’, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW.

Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat Laa ilaaha illallaah, kerana ia mengharuskan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepada-Nya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, kerana ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikut syariatnya dan meninggalkan bidaah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan.
 
Allah SWT berfirman:

Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerah diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan pada diri mereka tidak ada rasa takut dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (Al-Baqarah: 112)

(أَسْلَمَ وَجْهَهُ) "Menyerah diri" ertinya memurnikan ibadah kepada Allah. (وَهُوَ مُحْسِنٌ) "Berbuat kebajikan" ertinya mengikuti Rasul-Nya SAW.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rhm mengatakan: "Inti agama ada dua pilar iaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan, tidak dengan bidaah.
 
Sebagaimana Allah berfirman:

 Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

"…Maka barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya" (Al-Kahfi: 110)
 
Yang demikian adalah manifestsi (perwujudan) dari dua kalimat syahadat Laa ilaaha illallaah, Muhammad Rasuulullaah.
 
Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Pada yang kedua, bahawasanya Muhammad SAW adalah utusan-Nya yang menyampaikan ajaran-Nya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Beliau SAW telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau melarang kita dari hal-hal baru atau sesat.” [2]
 
Mengenai firman Allah Taala:

 Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

"Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya." (Al-Mulk: 2)
 
Fudhail bin ‘Iyadh rhm mengatakan, "Yang paling ikhlas dan paling besar." Orang-orang bertanya, "Wahai Abu ‘Ali! Apa yang dimaksudkan dengan paling ikhlas dan paling benar itu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima hingga ia  ,melakukan dengan ikhlas dan benar. Yang di lakukan dengan ikhlas ialah hanya ditujukan untuk Allah Taala, sedangkan yang benar ialah sesuai dengan Sunnah." (Lihat al-‘Ubudiyyah hal. 84-85)
 
Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk sempit atau mempersulitkan manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka di dalam kesulitan. Akan tetapi ibadah itu disyari’atkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah.
 
Di antara keutamaan ibadah bahwasanya ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan.
 
(Dipetik daripada buku Syarah Akidah Ahlu Sunnah Wal Jama’ah, Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2008), Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Bogor, Cetakan Keenam, Syawal 1429H/Oktober 2008 M, hal. 188-190) *Dengan keizinan Pihak Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i (pustakaimamsyafii.com)
 
Allahu’alam

____________
Nota Kaki:
[1] HR. Al-Bukhari (no. 2697), Muslim (no. 1718(18)) dan Ahmad (VI/146; 180; 256), dari hadith ‘Aisyah ra.
[2] Lihat al-‘Ubuudiyyah (hal. 221-222) oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, tahqiq: ‘Ali hasan ‘Ali abdul Hamid.

Siap disalin oleh Mohd. Ikram Bin Jabilin,
1 Zulkaedah 1431 bersamaan dengan 9 Oktober 2010 (Ahad),
Ranau, Sabah
Tags: Manhaj

0 comments

Leave a Reply