You Are Here: Home - Fikrah - Aliran Pemikiran Fikratul Irja'


Kuliah ringkas, 3 min 08 saat oleh Dr Mohd Asri(Loading agak lambat, harap maaf)

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

CIRI-CIRI MURJI`AH YANG PALING MENONJOL

Murji`ah memiliki sekian banyak ciri, dan ada beberapa ciri yang paling menonjol, di antaranya sebagai berikut.

[1] Mereka berpendapat, iman hanya sebatas penetapan dengan lisan, atau sebatas pembenaran dengan hati, atau hanya penetapan dan pembenaran.
[2] Mereka berpendapat, iman tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak terbagi-bagi, orang yang beriman tidak bertingkat-tingkat, dan iman semua orang adalah sama.
[3] Mereka mengharamkan istitsn` (mengucapkan ‘saya beriman insya Allah’) di dalam iman.
[4] Mereka berpendapat, orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan haram (dosa dan maksiat) tidak berkurang imannya dan tidak merubahnya.
[5] Mereka membatasi kekufuran hanya pada pendustaan dengan hati.
[6] Mereka mensifati amal-amal kekufuran yang tidak membawa melainkan kepada kekufuran, seperti menghina dan mencela (Allah, Rasul-Nya, maupun syari’at Islam); bahwa hal itu bukanlah suatu kekufuran, tetapi hal itu menunjukkan pendustaan yang ada dalam hati.

(Syarh Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jama’ah, karya Imam al-Lalika-i)

Dipetik daripada: http://www.almanhaj.or.id/content/2346/slash/0 retrieved November 25, 2009Tags: Fikrah

0 comments

Leave a Reply